• اخذ ویزا
 • تورها
 • تور اقساطی
 • تورهای کانادا
 • تور طبیعت گردی
 • هتلها
 • رزرو آنلاین هتل
 • استخدام
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • درباره ما
 • تور لحظه آخری یزد

  قیمت از 380,000
  مبدا
  تهران
  هتلهای شهر
  هتل های یزد
  لیست قیمت داخلی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  قیمت دو تخته
  قیمت یک تخته
  قیمت سه تخته
  شب اضافه
  نوع سفر
  هتل لاله یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 380000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 380000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 380000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل لاله یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 690000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 690000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 690000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل راه و ما یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 470000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 470000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 470000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل راه و ما یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 780000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 780000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 780000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل باغ مرشد یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 490000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 490000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 490000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل باغ مرشد یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 800000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 800000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 800000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل زنبق یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 460000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 460000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 460000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل زنبق یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 770000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 770000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 770000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل لب خندق یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 440000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 440000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 440000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل لب خندق یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 750000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 750000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 750000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل مشیرالممالک یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 570000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 570000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 570000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل مشیرالممالک یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 870000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 870000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 870000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل ارگ جدید یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 540000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 540000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 540000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل ارگ جدید یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 840000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 840000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 840000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل صفائیه یزد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 590000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 590000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 590000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل صفائیه یزد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 890000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 890000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 890000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل داد یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 550000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 550000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 550000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل داد یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 860000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 860000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 860000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  هتل ملک التجار یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 520000 تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 520000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 520000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر قطار 6 تخته
  هتل ملک التجار یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 830000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929
  قیمت دو تخته 830000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 830000 تومان
  شب اضافه تومان
  نوع سفر هوایی
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:8883;s:8:"ROWS_CNT";i:20;})

  تور لحظه آخری یزد

  تور لحظه آخری یزد از آن دسته تورهایی‌ست که امکان سفر به این خطۀ آغشته از تاریخ و فرهنگ را برای آن دسته از هموطنانی که وقت یا استطاعت آن را ندارند، فراهم می‌کند. این نوع تورها که به آنها تور چارتر نیز گفته می‌شود، قیمتی بسیار ارزان‌تر از تور عادی دارند و بدون کم و کاستی،‌ خدماتی درجه یک را در اختیار شما قرار می‌دهند که اقامت در هتل‌های 5 ستارۀ یزد، تنها یک مورد از آنهاست. آژانس مسافرتی مانلی پرواز با سال‌ها تجربه در زمینۀ تنظیم و ارائۀ تورهای خارجی و داخلی، به منظور جلب رضایت مشتریان، تور یزد و به خصوص تور لحظه آخری یزد را با بهترین خدمات در اختیار شما قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و هر سوالی که دربارۀ قیمت تور یزد دارید، از آنها بپرسید.

  در میان این شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی که سفر به کشورهای خارجی را برای هموطنان ما دشوار ساخته، مقاصد توریستی داخلی خودنمایی می‌کنند. برخلاف تصور بسیاری که فکر می‌کنند هر چه در ایران است را دیده‌اند و بقیه هم ارزش دیدن ندارند، مناطق ناشناختۀ بسیاری وجود دارد که قطعا جای خالی سفرهای خارجی را برای آنها پر می‌کنند! یکی از این شهرها، یزد است که حتی در میان گردشگران خارجی نیز محبوبیت بسیاری دارد.

  در این شهر، علاوه‌بر بناهای تاریخی بسیار که هم زیبایی ظاهری دارند و هم درسی عمیق از گذشته و هویت ایران را بر شما نمایان می‌سازند، اقدامات متعددی در راستای ایجاد محیطی مدرن و در عین حال مملو از آرامش برای گردشگران صورت گرفته است که هتل ‌های یزد که همگی در بهترین سطح، میزبان توریست‌هایی هستند که به این خطۀ کویری سفر می‌کنند، یکی از آنها به‌شمار می‌آیند. برای آشنایی با هتل‌های این شهر، کافی‌ست سری به مجلۀ مانلی پرواز بزنید.

  جاذبه‌ های تاریخی یزد که اصلی‌ترین دلیل جذب گردشگر به این شهر به‌شمار می‌آید، به قدری متعددند که مطمئنا بدون برنامۀ قبلی، موفق به بازدید ازآنها نخواهید شد. به این منظور، ابتدا باید با جاذبه‌های این کشور آشنایی کامل داشته باشید.

  مناظر طبیعی این استان، بخشی دیگر از جاذبه‌های آن است که مطمئنا برای هموطنانی که به این خطه سفر می‌کنند، جذابیت فراوانی خواهند داشت. بر خلاف تصور عموم، طبیعت یزد تنها به کویر و شن‌های روان محدود نشده و شیرکوهِ پوشیده از برف، همیشه در تنوع مناظر آن نقش مهمی را ایفا کرده است؛ همچنین شگفتی‌های دیگری نیز در دل این طبیعت رنگارنگ یافت می‌شود که با اینکه ممکن است خود تصویر به نظرتان آشنا بیاید، وقوعش در دل کویر خشک یزد، تاثیری هنرمندانه بر شما خواهد گذاشت.

  تور لحظه آخری یزد، امکان بازدید از این همه زیبایی را برای شما با بهترین قیمت فراهم می‌آورد.

  مانلی پرواز، نقشی از اعتماد، سفری بی تردید را برایتان آرزومند‌ است. سفرتان سبز!

  نویسنده: ابوالفضل شفیعی مقدم  نظرات کاربران
  رتبه بندی کاربران
  5 / 5 5 5 2
  بر اساس 2 رتبه بندی کاربران
  100%
  0%
  0%
  0%
  0%
  نقد و بررسی کاربران
  فرم ثبت نقد و بررسی
  عالی
  عنوان*
  نقاط قوت
  نقاط ضعف
  نظر*
  خودتان را معرفی کنید
  مرتب سازی بر اساس:
  تاریخ رتبه مفید بودن
  تور یزد
  نظر
  من واقعا عاشق یزدم.هتل صفاعیه رفتم خیلی راضیم از نظر امکانات خیلی به شرایط مانزدیک چون ما همراهمون بخاطر مشکلات جسمانی هر هتلی نمیتونن اقامت داشته باشن ولی اینجا به شرایط همراه ما میخورد اتاق هاشون
  تور یزد
  نظر
  من واقعا عاشق یزدم.هتل صفاعیه رفتم خیلی راضیم از نظر امکانات خیلی به شرایط مانزدیک چون ما همراهمون بخاطر مشکلات جسمانی هر هتلی نمیتونن اقامت داشته باشن ولی اینجا به شرایط همراه ما میخورد اتاق هاشون

  به اشتراک گذاری این مطلب :


  در مجله گردشگری مانلی پرواز قدم در دنیای بی انتهای سفر بگذارید