• تورها
 • تور طبیعت گردی
 • تورهای کانادا
 • تور اقساطی
 • رزرو بلیط هواپیما
 • هتلها
 • اخذ ویزا
 • استخدام
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • درباره ما
 • تور لحظه آخری مشهد

  قیمت از 279,000
  تاریخ تور
  1 تا 30 آبان
  مدت اقامت
  دو شب
  نوع سفر
  قطار 4 تخت/6 تخت, قطار سالنی/کوپه, هوایی
  مبدا
  تهران
  هتلهای شهر
  هتل های مشهد
  لیست قیمت داخلی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  قیمت دو تخته
  قیمت یک تخته
  قیمت سه تخته
  شب اضافه
  نوع سفر
  هتل آپارتمان آذر مشهد
  هتل آپارتمان
  قیمت دو تخته : 279000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 279000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 279000 تومان
  شب اضافه 55000 تومان
  هتل آپارتمان آذر مشهد
  هتل آپارتمان
  قیمت دو تخته : 660000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 660000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 660000 تومان
  شب اضافه 55000 تومان
  هتل آپارتمان سبز طلایی مشهد
  هتل آپارتمان
  قیمت دو تخته : 289000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 289000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 289000 تومان
  شب اضافه 65000 تومان
  هتل آپارتمان سبز طلایی مشهد
  هتل آپارتمان
  قیمت دو تخته : 730000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 730000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 730000 تومان
  شب اضافه 65000 تومان
  هتل هاترا مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 450000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 450000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 450000 تومان
  شب اضافه 140000 تومان
  هتل هاترا مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 899000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 899000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 899000 تومان
  شب اضافه 140000 تومان
  هتل سهند مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 510000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 510000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 510000 تومان
  شب اضافه 160000 تومان
  هتل سهند مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 950000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 950000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 950000 تومان
  شب اضافه 160000 تومان
  هتل حلما مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 520000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 520000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 520000 تومان
  شب اضافه 170000 تومان
  هتل حلما مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 999000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 999000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 999000 تومان
  شب اضافه 170000 تومان
  هتل کارن مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 450000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 450000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 450000 تومان
  شب اضافه 140000 تومان
  هتل کارن مشهد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 899000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 899000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 899000 تومان
  شب اضافه 140000 تومان
  هتل الماس نوین مشهد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 899000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 899000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 899000 تومان
  شب اضافه 370000 تومان
  هتل الماس نوین مشهد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 1350000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 1350000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 1350000 تومان
  شب اضافه 370000 تومان
  هتل کیانا مشهد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 640000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 640000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 640000 تومان
  شب اضافه 230000 تومان
  هتل کیانا مشهد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 1090000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 1090000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 1090000 تومان
  شب اضافه 230000 تومان
  هتل سی نور مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 640000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 640000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 590000 تومان
  شب اضافه 240000 تومان
  هتل سی نور مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 1090000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 1090000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 1090000 تومان
  شب اضافه 240000 تومان
  هتل قصر طلایی مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 699000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 699000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 665000 تومان
  شب اضافه 280000 تومان
  هتل قصر طلایی مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 1190000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 1190000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 1190000 تومان
  شب اضافه 280000 تومان
  هتل بین المللی قصر مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 710000 تومان
  نوع سفر قطار سالنی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 710000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 675000 تومان
  شب اضافه 290000 تومان
  هتل بین المللی قصر مشهد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 1190000 تومان
  نوع سفر هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  قیمت دو تخته 1190000 تومان
  قیمت یک تخته تومان
  قیمت سه تخته 1190000 تومان
  شب اضافه 290000 تومان
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:187;s:8:"ROWS_CNT";i:22;})

  تور لحظه آخری مشهد

  تور لحظه آخری به آن دسته از تورهایی گفته می‌شود که دقیقه نودی است. در این تورها که تور چارتر نیز نامیده می‌شود، حتی در هتل‌های 5 ستاره نیز می‌توانید با قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی اقامت داشته باشید؛ به عبارتی، تور لحظه آخری مشهد فرصتی بکر برای مسافران همیشه آمادۀ تور مشهد است؛ مسافرانی که هر لحظه اراده کنند می‌توانند به این پایتخت معنوی و آغوش بارگاه زادۀ طهارت سفر کنند؛ چرا که در چنین تورهایی، قیمت بلیط مشهد و قیمت تور مشهد در بهترین و مناسب‌ترین حالت ارائه می‌شود. شهر دیرین مشهد که به‌حضور متبرک بارگاه ربانی امام رضا علیه‌السلام مزین شده ، قدمتی به ژرفای تاریخ و طبیعتی به شگفتی هستی را در برگرفته است. با تور مشهد لحظه آخری ، علاوه بر جلای روح، با دیدن از جاذبه های گردشگری مشهد می‌توانید سکون تن را نیز به جان بنشانید.

  پهنۀ فراخ خراسان که میزبان رویداد‌های تاریخی بسیاری بوده ، یادواره‌های ارزندۀ بسیاری را در سینه دارد؛ از جمله جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مشهد، آرامگاه پیر پالاندوز مشهد است که قدمتی چندین هزارساله دارد. شیخ محمد عارف عباسی مشهور به «پیرپالاندوز» از عارفان قرن دهم هجری قمری است که از پیشوایان فرقۀ ذهبیه برشمرده می‌شود. علاوه‌بر اهمیت شخصیت پیر پالاندوز در عالم اسلام و عرفان، معماری ظریف مقبرۀ وی که هنر ایرانی اسلامی دورۀ صفویه را به‌نمایش گذاشته است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  تور لحظه آخری مشهد.jpg


  چرخش دوران و پیشتازی در صنعت گردشگری، از قریه‌ای کوچک در قلب خراسان، کلان‌‌شهری پر ازدحامی را پدید آورده است؛ ازاین‌رو، تفرجگاه‌‌های بی‌‌شماری در این پهنه بنا شده و علاوه بر جاذبه‌های طبیعی مشهد، مجتمع‌های تفریحی بسیاری نیز سر به آسمان رسانده است. یکی از جاذبه‌‌های تفریحی مشهد که میان مسافران شهر و حتی بومیان این منطقه طرفداران بی‌شماری دارد، پارک آبی سرزمین موج‌های آبی است. سرزمین موج‌‌های آبی مشهد جزو قدیمی‌ترین پارک‌‌های آبی ایران است که تجربۀ لذت هیجان را به عروق پیچیده راهیان سفر به مشهد تزریق کرده است. این مجموعۀ فرهنگی-ورزشی، وسعت ۲۳۰۰۰ متر مربعی از اراضی شهر را به خود اختصاص داده است و از سال 1386 تاکنون میزبان مهمانان شهر و بومیان منطقه است.

  برای اقامت در جوار پرمودت امام رضا می‌توانید هتل‌های مشهد را مطالعه کنید تا از مشخصات محل استراحتتان در تور لحظه آخری مشهد بیشتر مطلع شوید.

  خدمات تور لحظه آخری مشهد: بلیط مشهد رفت و برگشت/ اقامت در هتل با خدمات/ استقبال

  توضیحات تور مشهد لحظه آخری: تورها چارتر و غیر قابل استرداد است و طبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه آن در ساعت 12 صورت می‌پذیرد.

  آژانس مسافرتی مانلی پرواز، نقشی از اعتماد، سفری بی‌تردید را برایتان آرزومند است. سفرتان سبز!  مشاهده نظرات کاربران


  نظرات کاربران
  رتبه بندی کاربران
  4.9 / 5 4.9 5 11
  بر اساس 11 رتبه بندی کاربران
  90.9%
  9.1%
  0%
  0%
  0%
  نقد و بررسی کاربران
  فرم ثبت نقد و بررسی
  عالی
  عنوان*
  نقاط قوت
  نقاط ضعف
  نظر*
  خودتان را معرفی کنید
  مرتب سازی بر اساس:
  تاریخ رتبه مفید بودن
  هتل درویشی
  نقاط قوت
  واقعا همه چیز عالی بود ترانسفر vip و کیفیت اتاق ها
  نقاط ضعف
  ساعت پروازی زیاد خوب نبود
  نظر
  من دنبال هتل 4ستاره بودم ولی پیشنهاد خوب مجموعه مانلی در یه تاریخ خاص تونستم تور درویشی بگیرم با یه مبلغ نا چیز که واقعا خوب بود تشکر و پیشنهاد میکنم همه هتل درویشی رو تجربه کنن
  فاصله کم هتل با حرم
  نقاط قوت
  هتلی که به ما ارایه دادن دارای ویلچر بود و بر ای افراد مسن خیلی خوب بود
  نقاط ضعف
  کیفیت صبحانه خوب نبود تنوع نداشت
  نظر
  من فکر کنم پیشنهاد خود کارشناسان اگه قبول میکردم و هتلی که اونا معرفی میکردنو قبول میکردم این مشکل رو هم نداشتم
  هتل کارن
  نقاط قوت
  فاصله نزدیک به حرم کیفیت خوب غذا رفتار خوب پرسنل
  نقاط ضعف
  نداشت
  نظر
  به نظرم ۲ ستاره برای این هتل کم هست و در حد ۳ ستاره است
  اپارتمان التون
  نقاط قوت
  رفتار خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها
  نقاط ضعف
  من برای مادرم این هتل را رزرو کردم فاصله ش یکم زیاد هست برای افراد مسن
  نظر
  هتل خوبی هست فقط اگه نزدیکی براتون مهمه این هتل گزینه خوبی نیست
  مشهد
  نقاط قوت
  قیمت مناسب-پشتیبانی خوب -برخورد خوب
  نقاط ضعف
  ترانسفر یکم دیر اومد دنبالمون ولی در هر صورت تشکر
  نظر
  تشکر از مانلی که سفر خوبی برامون رقم زد

  به اشتراک گذاری این مطلب :