• مجله گردشگری
 • اخذ ویزا
 • تورها
 • تورهای نوروزی
 • تور نمایشگاهی
 • تور اروپا
 • تورهای کانادا
 • تور طبیعت گردی
 • هتلها
 • بلیط هواپیما
 • استخدام
 • تماس با ما
 • درباره ما
 • تور تهران

  نوع نمایش:
  تور تهرانگردی نوروز

  تور تهران‌گردی (نوروز 98)

  مدت تور تهرانگردی :2 شب 3 روز

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png یک گشت شهری

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngنرخ‌های فوق بابت اقامت در هتل با خدمات و یک گشت تهران می‌باشد شما از هر مبدائی که هستید هزینه بلیط به تهران با اتوبوس ،قطار و پرواز به مبلغ تور اضافه می‌گردد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 329000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از کرمان

  تور هوایی تهران‌ از کرمان

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 915/000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از کرمان

  تور زمینی تهران‌ از کرمان

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 365000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از مشهد

  تور زمینی تهران‌ از مشهد

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت با قطار 4 تختهinStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 609000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور شیراز از تهران

  تور  تهران‌ از شیراز

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 1090000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از مشهد

  تور هوایی تهران‌ از مشهد

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت با قطار 4 تختهinStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 1229000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از قشم

  تور هوایی تهران‌ از قشم

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.png نرخ کودک 2 شب  1/020/000 و برای 3 شب 1/090/000 میباشد.

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 1169000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از اهواز

  تور هوایی تهران‌ از اهواز

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.png نرخ کودک 2 تا 6 سال 105/000 تومان می‌باشد.

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 111000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از بندر عباس

  تور زمینی تهران‌ از بندرعباس

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 390000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از بندر عباس

  تور هوایی تهران‌ از بندرعباس

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 1260000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور تهران از کیش

  تور تهران‌ از کیش

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngترخ کودک برای  2 شب 1/060/000 و برای 3 شب 1/130/000


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 1179000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از همدان

  تور زمینی تهران‌ از همدان

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 550000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از تبریز

  تور زمینی تهران‌ از تبریز

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
  شروع قیمت: 470000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور زمینی تهران از اصفهان

  تور زمینی تهران‌ از اصفهان

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.png نرخ کودک بدون تخت 295/000 تومان می‌باشد.

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 475000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  تور هوایی تهران از تبریز

  تور هوایی تهران‌ از تبریز

  خدمات تور تهرانگردی: inStock.png اقامت در هتل با صبحانهinStock.png بلیط رفت و برگشت inStock.pngسینماinStock.pngاستخر inStock.png تله کابین توچال inStock.png برج میلاد inStock.png باغ وحش inStock.png موزه

  توضیحات تور تهرانگردی: 

  checked.pngتور چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.


  تاریخ تور: فروردین 98
  مدت اقامت: دو شب و سه روز
  شروع قیمت: 760000
  هتلهای شهر: هتل های تهران
  نظرات کاربران
  رتبه بندی کاربران
  0 / 5 5 5 1
  بر اساس 1 رتبه بندی کاربران
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  نقد و بررسی کاربران
  فرم ثبت نقد و بررسی
  عالی
  عنوان*
  نقاط قوت
  نقاط ضعف
  نظر*
  خودتان را معرفی کنید
  مرتب سازی بر اساس:
  تاریخ رتبه مفید بودن

  به اشتراک گذاری این مطلب :


  در مجله گردشگری مانلی پرواز قدم در دنیای بی انتهای سفر بگذارید