.
 • تورها
 • تفریحات کیش
 • تور طبیعت گردی
 • رزرو بلیط هواپیما
 • هتلها
 • تور اقساطی
 • اخذ ویزا
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • تور یزد نوروز

  قیمت از 1,390,000
  هتلهای شهر
  هتل های یزد
  تاریخ تور
  نوروز99
  مدت اقامت
  سه شب
  مبدا
  تهران
  لیست قیمت داخلی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  نوع سفر
  قیمت دو تخته
  قیمت سه تخته
  شب اضافه
  هتل لب خندق یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 1390000
  قیمت سه تخته 1350000
  شب اضافه
  هتل راه و ما یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 1590000
  قیمت سه تخته 1550000
  شب اضافه
  هتل زنبق یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 1598000
  قیمت سه تخته 1555000
  شب اضافه
  هتل داد یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 1920000
  قیمت سه تخته 1890000
  شب اضافه
  هتل باغ مرشد یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 2650000
  قیمت سه تخته 2650000
  شب اضافه
  هتل ارگ جدید یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 3350000
  قیمت سه تخته 3350000
  شب اضافه
  هتل لاله یزد
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 3450000
  قیمت سه تخته 3450000
  شب اضافه
  هتل ملک التجار یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 3550000
  قیمت سه تخته 3550000
  شب اضافه
  هتل مشیرالممالک یزد
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 3998000
  قیمت سه تخته 3998000
  شب اضافه
  هتل صفائیه یزد
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  نوع سفر هوایی
  قیمت دو تخته 3950000
  قیمت سه تخته 3950000
  شب اضافه
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:26086;s:8:"ROWS_CNT";i:10;})
  به مشاوره من امتیاز بده
  تور یزد نوروز