• تورها
 • تور طبیعت گردی
 • تورهای کانادا
 • تور اقساطی
 • رزرو بلیط هواپیما
 • هتلها
 • اخذ ویزا
 • استخدام
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • درباره ما
 • تور شیراز نوروز

  قیمت از 360,000
  تاریخ تور
  نوروز 98
  مدت اقامت
  سه شب و 4 روز
  لیست قیمت داخلی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  نوع سفر
  قیمت دو تخته
  قیمت سه تخته
  شب اضافه
  هتل وکیل شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : قطار 4 تخته تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار 4 تخته تومان
  قیمت دو تخته 360/000 تومان
  قیمت سه تخته 350/000 تومان
  شب اضافه 75/000 تومان
  هتل وکیل شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 580/000 تومان
  قیمت سه تخته 570/000 تومان
  شب اضافه 75/000 تومان
  هتل اطلس شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 360/000 تومان
  قیمت سه تخته 350/000 تومان
  شب اضافه 75/000 تومان
  هتل اطلس شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 580/000 تومان
  قیمت سه تخته 570/000 تومان
  شب اضافه 75/000 تومان
  هتل ارم شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 350/000 تومان
  قیمت سه تخته 330/000 تومان
  شب اضافه 65/000 تومان
  هتل ارم شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 560/000 تومان
  قیمت سه تخته 550/000 تومان
  شب اضافه 65/000 تومان
  هتل ارگ شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 390/000 تومان
  قیمت سه تخته 380/000 تومان
  شب اضافه 95/000 تومان
  هتل ارگ شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 620/000 تومان
  قیمت سه تخته 610/000 تومان
  شب اضافه 95/000 تومان
  هتل جام جم شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 390/000 تومان
  قیمت سه تخته 380/000 تومان
  شب اضافه 95/000 تومان
  هتل جام جم شیراز
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 620/000 تومان
  قیمت سه تخته 610/000 تومان
  شب اضافه 95/000 تومان
  هتل آریوبرزن شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 420/000 تومان
  قیمت سه تخته 400/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل آریوبرزن شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 650/000 تومان
  قیمت سه تخته 630/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل پارس شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 520/000 تومان
  قیمت سه تخته 500/000 تومان
  شب اضافه 155/000 تومان
  هتل پارس شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 735/000 تومان
  قیمت سه تخته 715/000 تومان
  شب اضافه 155/000 تومان
  هتل پارک سعدی شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 420/000 تومان
  قیمت سه تخته 400/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل پارک سعدی شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 650/000 تومان
  قیمت سه تخته 630/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل الیزه شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 420/000 تومان
  قیمت سه تخته 400/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل الیزه شیراز
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 650/000 تومان
  قیمت سه تخته 630/000 تومان
  شب اضافه 115/000 تومان
  هتل بزرگ شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 650/000 تومان
  قیمت سه تخته 630/000 تومان
  شب اضافه 340/000 تومان
  هتل بزرگ شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 870/000 تومان
  قیمت سه تخته 850/000 تومان
  شب اضافه 340/000 تومان
  هتل چمران شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 600/000 تومان
  قیمت سه تخته 580/000 تومان
  شب اضافه 195/000 تومان
  هتل چمران شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 810/000 تومان
  قیمت سه تخته 780/000 تومان
  شب اضافه 195/000 تومان
  هتل زندیه شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 660/000 تومان
  قیمت سه تخته 640/000 تومان
  شب اضافه 250/000 تومان
  هتل زندیه شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 880/000 تومان
  قیمت سه تخته 840/000 تومان
  شب اضافه 250/000 تومان
  هتل پرسپولیس شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : قطار تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر قطار تومان
  قیمت دو تخته 660/000 تومان
  قیمت سه تخته 640/000 تومان
  شب اضافه 250/000 تومان
  هتل پرسپولیس شیراز
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : هوایی تومان
  تلفن رزرو : 021-54929 021-88103828
  نوع سفر هوایی تومان
  قیمت دو تخته 880/000 تومان
  قیمت سه تخته 840/000 تومان
  شب اضافه 250/000 تومان
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:7882;s:8:"ROWS_CNT";i:26;})

  تور شیراز

   تاریخ تور: نوروز 98

  مدت تور  مشهد : 3 شب و 4 روز

  خدمات تورشیراز:

  inStock.png بلیط مشهد رفت و برگشت

  inStock.png اقامت در هتل با صبحانه

  inStock.png استقبال

  توضیحات تور شیراز

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است .

  checked.png طبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه آن در ساعت 12 صورت می‌پذیرد.  تور شیراز نوروز 98

  شهر تاریخی شیراز، آثارِ تاریخی باشکوه، آرامگاه شاعران نامدارِ ایرانی و طبیعتِ سرسبز و دل‌انگیزی را در دل خود گنجانده است که سالیانه، گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به شوق تماشا می‌کشاند. لطافتِ هوای بهاری شیراز و درختان سرسبزش، آرامش را در روح و جانتان می‌نشاند. سفر به شیراز با تور شیراز نوروز 98، فرصت تماشای دیدنی ‌های شیراز را در هوایی دل‌انگیز در اختیارتان قرار می‌دهد. کوه‌های مرتفع در غرب و شمالِ شهرِ بهارنارنج برافراشته شده‌اند. چشمه‌های زیبای اطراف شیراز، خاصیت درمانی نيز دارند. ده‌ها پارکِ سرسبز و دل‌انگیزی که در دل شهر زیبای شیراز گنجانده شده‌ است، در فصلِ زیبای بهار، رنگ‌وبوی دیگری به خود می‌گیرند. ناگفته نماند که فصل بهار، بهترین زمان برای تور شیراز است. فرصت طلاییِ سفر به شیراز با تورهای شیراز نوروز 98 (تور ارزان شیراز نوروز 98 و تور لحظه آخری شیراز نوروز 98) را از دست ندهید، تا در هوای دلکشِ بهاری، از دیدنی‌های شیرازِ شگفت‌انگیز دیدن کنید

  در این مقاله، آژانس هواپیمایی مانلی پرواز قصد دارد چهرۀ بهاری شیراز را به گردشگران همیشه همراه مانلی معرفی کند تا در تور شیراز نوروز، تعطیلات دل‌انگیزی را سپری کنید و سال جدیدتان را با روحیه‌ای تازه آغاز کنید. با ما همراه باشید!

  آرامگاه حافظ

  آرامگاه لسان‌الغیبِ ادبیات ایران، واقع در شمال شهر شیراز و جنوب دروازه قرآن، در فضایی بسیار زیبا و دل‌انگیز، دوستداران شعر و ادب را به‌سوی خود جذب می‌کند. این بنای معنوی با معماری بی‌نظیرش، یکی از مشهورترین و باشکوه‌ترین دیدنی های شیراز به‌شمار می‌رود. معماری شگفت‌انگیزِ حافظیه به سبکِ معماری اسلامی دورۀ زندیان است. گنبدِ آرامگاه حافظِ شیرازی، به شکل کلاه دراویش ترک است که بر روی هشت ستون سنگی باشکوه، به ارتفاع ده متر، قرار گرفته است. درون گنبد با رنگ‌های دل‌انگیزِ آبی فیروزه‌ای (نماد بهشت)، سرخ ارغوانی (نماد شراب ازلی)، سیاه و سفید (نماد شب و روز) و قهوه‌ای سوخته (نماد خاک) مزین شده است. حافظیه، علاوه‌بر آرامگاه حافظ، مجموعه‌ای آرامگاه را به مساحت دو هکتار، در دل خود جای داده است.

  تور شیراز نوروز

  قیمت تور شیراز نوروز 98 و قیمت بلیط هواپيما شیراز را در بهترین حالت از آژانس مسافرتی مانلی پرواز بخواهید و با بلیط ارزان شیراز به این شهرِ شعر و ادب سفر کنید و خاطره‌ای ماندگار را در ذهن و جانتان طرح بزنيد.
    تور شیراز نوروز

  آرامگاه سعدی

  تور شیراز نوروز

  آرامگاهِ شیخ اجل، سعدی، در انتهای خیابان بوستان و در مجاورت باغ دلگشا و در دامنۀ کوهی در شرق شیراز واقع شده است. گنبدِ فیروزه‌ای آرامگاهِ استادِ سخن بر روی هشت ستون زیبا واقع شده است. در حوالی آرامگاه این شاعر بزرگ، آرامگاه شوریدۀ شیرازی قرار گرفته که به‌وسیلۀ رواق، به آرامگاه سعدی متصل شده‌ است. در فصل زیبای بهار، از آرامگاهِ سعدی شیرین سخن دیدن کنید و از هوای دلگشا و فضای معنوی آنجا بهره‌مند شويد. در مقابل بنای زیبای سعدیه، حوض دل‌انگیزی گسترانیده شده است که اگر در دلتان آرزویی کنید و سکه‌ای را به درون آن بیندازید، آرزویتان برآورده خواهد شد.

  روستای قلات

  روستای زیبای قلات، واقع در 36 کیلومتری شمال غرب شیراز، در کوهپایه‌ای واقع شده است. در کنار این روستای بهشت‌گون، چشمۀ زیبای شب شتری جریان دارد و در بافت قدیمی روستا، در میان انبوهی از درختان و باغ‌های سرسبز، سه آبشار زیبا به سوی زمین جاری‌اند. از این توصیفات، کاملاً پیداست که روستای قلات، بهشتی آرامیده در دلِ شیرازِ زیباست. در این روستای چشم‌نواز، کلیسای قدیمی‌ای نیز جلوه‌گری می‌کند که بین جنگ جهانی اول و دوم بنا شده است. در این روستا، یک حمام قدیمی وجود دارد که روزگاری، پادشاه سخن، سعدی، در آن حمام کرده است. درختان قدیمی چنار، سپیدار، درختان میوه و بلوط نیز در زمینِ این بهشت زیبا ریشه دوانده‌اند و سایۀ دلپذیرشان را برای مردم گسترانیده‌اند.

  باغ ارم شیراز

  تور شیراز نوروز

  در باغ دلربای ارم، به مساحت سه هکتار، گل‌های رنگارنگ، گیاهان بسیار، درختان بلندقامتِ سرو و درختان پربارِ مرکبات جلوه‌گری می‌کنند. عمارتِ باشکوهی که در مرکز این باغ، تن به زمین ساییده است، از شاهکارهای معماری زمان قاجار به‌شمار می‌رود که با تاثیرگرفتن از معماری زندیه بنا شده است. معماری، کاشی‌کاری، گچ‌بری و نقاشی‌ این عمارت زیبا، به سبک قاجاریه است. تاریخ دقیق ساختِ باغ ارم در دست نیست؛ اما براساس آنچه در سفرنامه‌ها آمده است، این باغ در زمان سلجوقیان نیز زینت‌بخشِ شیراز بوده و در زمان زندیه، اقدامات بسیاری جهت بهسازی آن صورت گرفته است. در سفر با تور شیراز نوروز 98، از باغ ارم شیراز بازدید کنید و آرامش و طراوت را به روحتان هدیه دهید.

  شاهچراغ

  تور شیراز نوروز

  شاهچراغ، آرامگاه میر سید احمد، پسر امام موسی کاظم (ع)، یکی از جاذبه ‌های مذهبی شیراز به‌شمار می‌رود که گردشگران بسیاری را به‌سوی خود جذب می‌کند. این بنای معنوی یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌رود که در قرن دوازدهم بنا شد. گنبد و بارگاه آن با کاشی‌کاری‌های دلربا، آینه‌کاری پرتلالو و خطاطی شگفت‌انگیزش، هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند.

  تخت جمشید

  تور شیراز نوروز

  تخت جمشید از مهم‌ترین جاذبه‌ های تاریخی شیراز به‌شمار می‌رود که گوشه‌ای از فرهنگ و تاریخ ایران باستان را به نمایش گذاشته است. ساختِ این بنای باشکوه در 518 پیش از میلاد و به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی آغاز شد و پسرش، خشایارشاه، و نوه‌اش، اردشیر یکم، اين روند را ادامه دادند. تخت جمشید، مجموعه‌ای از کاخ‌های باشکوه، در منطقه‌ای وسیع، عظمت و شکوهش را به رخ همگان می‌کشد.

  نارنجستان قوام

  تور شیراز نوروز

  نارنجستان قوام، باغی بزرگ، عظیم، باشکوه و پوشیده از درختان نارنج است که در فصلِ شکفتنِ شکوفه‌ها، عطرِ شکوفه‌های بهارنارنجش هوش از سرِ همگان می‌برد. در این باغ زیبا، عمارتی متعلق به دورۀ قاجار نیز دلبری می‌کند.

  ارگ کریم خان

  ارگ کریم خان، واقع در قلب شیراز، در دوران سلطنت سلسله زندیه، برافراشته شده است. در این بنای باشکوه، هنر، تاریخ و معماری گرد هم آمده‌اند تا دل هر هنردوستی را بربایند. در فصل دل‌انگیزِ بهار، عطرِ گل‌های زیبا و رنگارنگِ حیاط این باغ، دل همگان را می‌رباید.

  باغ دلگشا

  باغ دلگشا ، یکی از باغ‌های تاریخی شیراز، به دوره‌های ساسانیان، صفویان و قاجار مربوط می‌شود که در دل شهر زیبای شیراز جای گرفته است. عمارت باشکوه واقع در دل این باغ، که به سبک معماری کاخ‌های ساسانی بنا شده، در دورۀ زندیه قد برافراشته است. این عمارتِ سه طبقۀ باشکوه، از یک تالار با چهار شاه‌نشین و یک ایوان با دو ستون تشکیل شده است. آینه‌کاری‌ها، نقاشی‌های رنگ روغن، سقف‌های چوبی و گچبری‌هایی آراسته به نقش گل و بته، زینت‌بخشِ این عمارتِ باغ دلگشا شده‌اند. در هوای دلکشِ بهاری، با استشمام هوای عطرآگین‌شده از بوی بهارنارنج، از نظارۀ این باغِ دلگشا و بنای باشکوهِ جای‌گرفته در دل آن لذت ببرید.

  دسرها و غذاهای شیراز

  از غذاها و شیرینی‌های خوشمزه‌‌ سنتی شیراز غافل نشوید. کلم‌پلو، شکرپلو، دوپیاز آلوی شیرازی، اشکنه شیرازی، کوفته هلو، رب پلو و دمپختک شیرازی، از غذاهای سنتی شیراز به‌شمار می‌روند که طرفداران بسیاری هم دارند. در سفر به شیراز، با دسرها و شیرینی‌های خوشمزۀ این شهر زیبا، مانند فالوده، مسقطی و رنگینگ، کامتان را شیرین کنید.

  در شیراز زیبا، با پیشینۀ تاریخی و فرهنگی غنی‌، باغ‌ها و بناهای بسیاری از قرونِ مختلف به جای مانده‌اند که برشمردنِ تک‌تکِ آن‌ها از مجال این مقاله خارج است. در ادامه، نامِ شماری دیگر از دیدنی‌های شیراز را بيان می‌کنیم تا در فصل زیبای بهار، از تماشای آن‌ها محضوض شوید: آتشکدۀ صمیکان، آرامگاه خواجوی کرمانی، باغ جهان‌نما،  باغ تخ، باغ چهل‌تن، باغ عفیف‌آباد، باغ هفت‌تن، خانه صالحی، چاه مرتاض علی، حمام باغ نشاط، عمارت باغ ایلخانی، عمارت باغ نشاط، عمارت دیوانخانه، عمارت کلاه‌فرنگی، باغ نظر، مسجد نصیرالملک، قصر ابونصر، قلعۀ کک‌ها، مدرسۀ آقاباباخان، مدرسۀ خان، موزۀ پارس، موزۀ هفت‌تنان و نقش برجسته بهرام .

  مانلی پرواز، نقشی از اعتماد، سفری بی‌تردید را برایتان آرزومند است. سفرتان سبز!

  نویسنده: پروین سهیلی  .


  در مجله گردشگری مانلی پرواز قدم در دنیای بی انتهای سفر بگذارید