.
 • تورها
 • تفریحات کیش
 • تور طبیعت گردی
 • رزرو بلیط هواپیما
 • هتلها
 • تور اقساطی
 • اخذ ویزا
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • تور استانبول نوروز با پرواز ماهان

  قیمت از 3,830,000
  هتلهای شهر
  هتل های استانبول
  تاریخ تور
  نوروز99
  مدت اقامت
  چهار شب
  نوع سفر
  ماهان
  مقصد
  استانبول
  مبدا
  تهران
  لیست قیمت خارجی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  دو تخته
  یک تخته
  کودک با تخت
  کودک بدون تخت
  Reydel Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 3/830/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 3/830/000
  یک تخته 4/720/000
  کودک با تخت 3/770/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Grand Milan Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/130/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/130/000
  یک تخته 4/900/000
  کودک با تخت 3/710/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Topkapı Sabena Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/190/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/190/000
  یک تخته 4/840/000
  کودک با تخت 3/650/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Grand Liza Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/240/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/240/000
  یک تخته 5/140/000
  کودک با تخت 3/590/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Alfa Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/420/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/420/000
  یک تخته 5/740/000
  کودک با تخت 3/830/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Blueway Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/420/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/420/000
  یک تخته 5/920/000
  کودک با تخت 3/650/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Taksim Terrace Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/480/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/480/000
  یک تخته 6/040/000
  کودک با تخت 3/830/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Blueway Hotel Historical
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/540/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/540/000
  یک تخته 6/100/000
  کودک با تخت 3/710/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Birbey Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/660/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/660/000
  یک تخته 5/440/000
  کودک با تخت 3/650/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Elysium Styles Taksim Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/780/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/780/000
  یک تخته 6/630/000
  کودک با تخت 3/890/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  White Monarch Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/780/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/780/000
  یک تخته 6/630/000
  کودک با تخت 3/890/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Dora hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/840/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/840/000
  یک تخته 6/630/000
  کودک با تخت 4/010/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Kervansaray Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 4/840/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/840/000
  یک تخته 6/690/000
  کودک با تخت 3/720/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Marble Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/140/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/140/000
  یک تخته 6/930/000
  کودک با تخت 4/420/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Grand Halic Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/140/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/140/000
  یک تخته 6/630/000
  کودک با تخت 4/130/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Double Treeby Hilton Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 5/140/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/140/000
  یک تخته 6/630/000
  کودک با تخت 4/190/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  BVS Lush Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/440/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/440/000
  یک تخته 7/830/000
  کودک با تخت 4/190/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  The Elysium Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 5/700/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/700/000
  یک تخته 8/340/000
  کودک با تخت 3/790/00
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Avantgarde Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/770/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/770/000
  یک تخته 8/530/000
  کودک با تخت 4/450/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Avantgarde Hotel Taksim Square
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 6/040/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/040/000
  یک تخته 9/140/000
  کودک با تخت 4/420/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Sheraton City Center Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/090/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/090/000
  یک تخته 9/260/000
  کودک با تخت 4/450/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Hilton Istanbul Bomonti Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/360/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/360/000
  یک تخته 9/790/000
  کودک با تخت 4/780/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Grand Cevahir Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/460/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/460/000
  یک تخته 9/260/000
  کودک با تخت 4/300/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Point Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/690/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/690/000
  یک تخته 10/310/000
  کودک با تخت 4/450/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Istanbul Marriott Sisli
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/820/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/820/000
  یک تخته 10/640/000
  کودک با تخت 4/250/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Grand Hyatt Istanbul
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/950/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/950/000
  یک تخته 10/180/000
  کودک با تخت 4/780/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Sofitel Hotel Istanbul
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/220/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/220/000
  یک تخته 11/500/000
  کودک با تخت 4/910/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Conrad Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/220/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/220/000
  یک تخته 11/500/000
  کودک با تخت 4/580/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Elite World Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/350/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/350/000
  یک تخته 11/760/000
  کودک با تخت 4/450/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Divan Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/350/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/350/000
  یک تخته 10/310/000
  کودک با تخت 4/910/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Hilton Bosphorus Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 8/730/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 8/730/000
  یک تخته 14/530/000
  کودک با تخت 4/580/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Swissotel The Bosphorus Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 9/260/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 9/260/000
  یک تخته 15/520/000
  کودک با تخت 5/440/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Four Seasons Bosphorus Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 11/170/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 11/170/000
  یک تخته 17/430/000
  کودک با تخت 7/080/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  Ciragan Palace Kempinski Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 12/490/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 12/490/000
  یک تخته 20/730/000
  کودک با تخت 2/930/000
  کودک بدون تخت 2/930/000
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:12442;s:8:"ROWS_CNT";i:34;})
  به مشاوره من امتیاز بده

  اطلاعات تماس

  نام آژانس

  تلفن

  مانلی پرواز

  021-54929

  021-45586000

  کارشناس فروش

  تلفن پشتیبانی

  آشتیانی

  09126784791

  فتاحی

  09308888495

  شماره حساب مانلی پرواز

  به نام

  6104337847380092

  علیرضا قاسمی


  اطلاعات تور

  مدارک لازم پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت
  ترانسفر فرودگاهی
  اقامت در هتل با صبحانه
  لیدر فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
  یک گشت شهری همراه با ناهار
  توضيحات نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 450.000 تومان می باشد.
  بیمه مسافرتی جهت افراد بالای 60 سال اجباری و جداگانه محاسبه می گردد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است.