.
 • تورها
 • تفریحات کیش
 • تور طبیعت گردی
 • رزرو بلیط هواپیما
 • هتلها
 • تور اقساطی
 • اخذ ویزا
 • مجله گردشگری
 • تماس با ما
 • تور آنتالیا نوروز با پرواز زاگرس

  قیمت از 4,895,000
  هتلهای شهر
  هتل های آنتالیا
  تاریخ تور
  نوروز99
  مدت اقامت
  شش شب
  نوع سفر
  زاگرس
  مقصد
  آنتالیا
  مبدا
  تهران
  لیست قیمت خارجی
  {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable} (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;}), {dtable}

  اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

  نام هتل
  دو تخته
  یک تخته
  کودک با تخت
  کودک بدون تخت
  Lara Palace Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 4/890/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 4/890/000
  یک تخته 5/685/000
  کودک با تخت 4/415/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Lara Palace Hotel
  3 ستاره ***
  قیمت دو تخته : 5/195/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/195/000
  یک تخته 5/900/000
  کودک با تخت 4/585/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Lara Dinc Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/395/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/395/000
  یک تخته 6/195/000
  کودک با تخت 4/700/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  First Class Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 5/565/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/565/000
  یک تخته 6/425/000
  کودک با تخت 4/800/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Cender Hotel Antalya
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/675/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/675/000
  یک تخته 6/645/000
  کودک با تخت 4/850/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Belkon Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 5/675/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 5/675/000
  یک تخته 6/645/000
  کودک با تخت 4/850/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Grand Park Lara Hotel
  4 ستاره ****
  قیمت دو تخته : 7/385/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/385/000
  یک تخته 9/100/000
  کودک با تخت 5/815/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Palmet Beach Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/335/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/335/000
  یک تخته 7/575/000
  کودک با تخت 5/235/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Side la grand hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 6/565/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 6/565/000
  یک تخته 8/365/000
  کودک با تخت 5/345/000
  کودک بدون تخت 4/490/000
  Lara family club hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/185/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/185/000
  یک تخته 8/765/000
  کودک با تخت 5/700/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Ramada resort lara
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 7/355/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 7/355/000
  یک تخته 9/020/000
  کودک با تخت 5/790/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Orange County Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 8/400/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 8/400/000
  یک تخته 10/585/000
  کودک با تخت 6/315/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Asteria Kremlin Palace Hotel Antaliya
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 9/095/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 9/095/000
  یک تخته 11/635/000
  کودک با تخت 6/660/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Miracle Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 9/615/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 9/615/000
  یک تخته 12/415/000
  کودک با تخت 6/925/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Royal Holiday Palace Hotel Antalya
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 10/440/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 10/440/000
  یک تخته 13/685/000
  کودک با تخت 7/335/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Granada Luxury Belek
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 11/185/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 11/185/000
  یک تخته 14/765/000
  کودک با تخت 7/700/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Titanic Beach Lara Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 11/295/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 11/295/000
  یک تخته 14/925/000
  کودک با تخت 7/765/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Delphin BE Grand Resort Hotel
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 11/790/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 11/790/000
  یک تخته 15/720/000
  کودک با تخت 8/000/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  Rixos Premium hotel Antaliya
  5 ستاره *****
  قیمت دو تخته : 13/775/000
  تلفن رزرو : 021-54929 021-45586000
  دو تخته 13/775/000
  یک تخته 18/645/000
  کودک با تخت 9/000/000
  کودک بدون تخت 4/195/000
  (a:2:{s:5:"EL_ID";i:27185;s:8:"ROWS_CNT";i:19;})
  به مشاوره من امتیاز بده