• مجله گردشگری
 • اخذ ویزا
 • تورها
 • تورهای نوروزی
 • تور نمایشگاهی
 • تور اروپا
 • تورهای کانادا
 • تور طبیعت گردی
 • هتلها
 • بلیط هواپیما
 • استخدام
 • تماس با ما
 • درباره ما
 • تور ترکیه نوروز

  نوع نمایش:
  تور استانبول نوروز ویژه 27 اسفند


  تور استانبول نوروز ویژه 27 اسفند 
  پرواز معراج

  مدت اقامت: 4 شب و 5 روز

  تاریخ  پرواز:

   تاریخ رفت : 27 اسفند 1397 

   تاریخ برگشت: 2 فروردین 1398
  خدمات تور استانبول:

  inStock.png بلیط رفت و برگشت

  inStock.png اقامت در هتل

  inStock.png یک گشت رایگان با نهار

  inStock.png راهنمای فارسی زبان

  inStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور استانبول:

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است؛ همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه). 

  checked.pngتخت سوم از نوع سفری میباشد.

  checked.png طبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 27 اسفند 97
  مدت اقامت: چهار شب و پنج روز
  ایرلاین: معراج
  درجه هتل: 3 ستاره
  شروع قیمت دو تخته: 2695000
  تور استانبول نوروز 26 اسفند


  تور استانبول نوروز ویژه 26 اسفند 
  پرواز معراج

  مدت اقامت: 7 شب و 8 روز

  تاریخ  پرواز

  تاریخ رفت : 26 اسفند 1397 

   تاریخ برگشت: 4 فروردین 1398
  خدمات تور استانبول:inStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png اقامت در هتلinStock.png یک گشت رایگان با نهارinStock.png راهنمای فارسی زبانinStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور استانبول:

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 26 اسفند 97
  مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
  ایرلاین: معراج
  درجه هتل: 3 ستاره
  شروع قیمت دو تخته: 3295000
  تور استانبول نوروز ویژه 26 اسفند


  تور استانبول نوروز ویژه 26 اسفند 
  پرواز معراج

  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز

  تاریخ  پرواز:

   تاریخ رفت : 26 اسفند 1397 

   تاریخ برگشت: 2 فروردین 1398
  خدمات تور استانبول:inStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png اقامت در هتلinStock.png یک گشت رایگان با نهارinStock.png راهنمای فارسی زبانinStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور استانبول:

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.png طبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 26 اسفند97
  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
  ایرلاین: معراج
  درجه هتل: 3 ستاره
  شروع قیمت دو تخته: 2895000
  تور استانبول 27 اسفند تا 7 فروردین


  تور استانبول نوروز ویژه 27 اسفند  تا 7 فروردین
  پرواز اطلس گلوبال

  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

  تاریخ  پرواز:

   ساعت رفت : 06:00    ساعت برگشت: 23:45

  خدمات تور استانبول:inStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png اقامت در هتلinStock.png یک گشت رایگان با نهارinStock.png راهنمای فارسی زبانinStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور استانبول:

  checked.png نرخ نوزاد : 500/000 تومان

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.png طبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: نوروز 98
  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
  ایرلاین: اطلس گلوبال
  شروع قیمت دو تخته: 5270000
  تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی


  تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی
  پرواز اطلس گلوبال

  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

  تاریخ  اعتبار پکیج :  تا 10 فروردین 98

  ساعت پرواز  :   ساعت رفت: 04:15   ساعت برگشت:23:20

  خدمات تور ترکیبی ازمیر + کوش آداسی

  inStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png اقامت در هتلinStock.png ترانسفر به هتل inStock.png ترانسفر به فرودگاهinStock.png راهنمای فارسی زبانinStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور ترکیبی ازمیر + کوش آداسی :

  checked.png نرخ نوزاد: 690/000 تومان

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: نوروز 98
  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
  ایرلاین: اطلس گلوبال
  شروع قیمت دو تخته: 5570000
  تور کوش آداسی نوروز 2 فروردین


  تور کوش‌آداسی نوروز 98 
  پرواز سان اکسپرس

  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز

  تاریخ  پرواز

  تاریخ رفت : 2 و 9 فروردین 98

  خدمات تور :

  inStock.png بلیط رفت و برگشت

  inStock.png اقامت در هتل

  inStock.png ترانسفر فرودگاهی

  inStock.png راهنمای فارسی زبان

  inStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور :

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 2 و 9 فروریدن
  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
  ایرلاین: سان اکسپرس
  درجه هتل: 4 ستاره
  شروع قیمت دو تخته: 5680000
  تور آنتالیا ویژه نوروز98


  تور آنتالیا نوروز ویژه 28 اسفند 
  پرواز سان اکسپرس

  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز

  تاریخ  پرواز:  28 اسفند الی 13 فروردین

  خدمات تور آنتالیا:

  inStock.png بلیط رفت و برگشت

  inStock.png اقامت در هتل

  inStock.png ترانسفر فرودگاهی

  inStock.png راهنمای فارسی زبان

  inStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور آنتالیا:

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 28 اسفند الی 13 فروردین
  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
  ایرلاین: سان اکسپرس
  درجه هتل: 5300000
  تور آنتالیا نوروز 2 فروردین


  تور آنتالیا نوروز ویژه نوروز 98 
  پرواز سان اکسپرس

  مدت اقامت: 6  شب و 7 روز

  تاریخ  پرواز:  2 و 9 فروردین 98

  خدمات تور آنتالیا:

  inStock.png بلیط رفت و برگشت

  inStock.png اقامت در هتل

  inStock.png ترانسفر فرودگاهی

  inStock.png راهنمای فارسی زبان

  inStock.png بیمه مسافرتی

  توضیحات تور آنتالیا:

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: نوروز 98
  مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
  ایرلاین: سان اکسپرس
  شروع قیمت دو تخته: 5/980/000
  تور مارماریس نوروز 28 اسفند


  تور مارماریس نوروز 98 
  پرواز آتـــا

  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز

  تاریخ  پرواز

  تاریخ رفت : 28 اسفند 97

  خدمات تور مارماریس:inStock.png بلیط رفت و برگشتinStock.png اقامت در هتلinStock.png ترانسفر فرودگاهیinStock.png راهنمای فارسی زبانinStock.png بیمه مسافرتیinStock.png d; 'aj aivd

    توضیحات تور مارماریس:

  checked.png نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می‌باشد.

  checked.png تورها چارتر و غیر قابل استرداد است

  checked.png همچنین مسئولیت کنترل پاسپورت نیز بر عهده مسافر است (اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه).

  checked.png تخت سوم از نوع سفری میباشد. 

  checked.pngطبق قوانین، تحویل اتاق هتل در ساعت 14 و تخلیه اتاق در ساعت 12 صورت می‌گیرد.

  تاریخ تور: 28 اسفند 98
  مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
  ایرلاین: آتا
  درجه هتل: 5 ستاره
  شروع قیمت دو تخته: 5895000

  تور ترکیه نوروز 98

  حال و هوای بهاری ،رنگ و روی زیباتری به رخسارۀ طبیعت می‌پاشد. نوروز ایرانی مطابق با شکفتن طبیعت رخ می‌دهد و تعطیلات دو هفته‌ای نوروزانه نیز فرصت مناسبی برای لذت‌بردن از تراوش طراوت و نشاط بهاران در طبیعت است. با توجه به تعطیلات نوروزانۀ ایران و ذائقۀ طبیعت‌دوست ایرانیان تورهای نوروزی از تب‌وتاب بالایی برخوردار است. ازدحام درخواست مسافران در این روزها،‌ افزایش نرخ سفر را در پی دارد؛ چراکه پرواز‌های چارتری و هتل‌های معروف شهر مقصد به تسخیر مسافران در می‌آید و اگر دیر اقدام کنید، ممکن است از سفر نوروزی باز بمانید! برای سفرهای خارجی در نوروز حداقل 40 روز پیش از تاریخ سفر، باید نسبت به رزرو تورهای نوروز 98 اقدام شود. توجه داشته باشید که سرمای حاکم بر شهرهای اروپایی موجب ارزان‌ترشدن قیمت تورهای نوروزی آن شده است؛ پس با تدبیر بیشتری مقصد سفرتان را انتخاب کنید. در این مبحث به بررسی شهرهای مختلف در تور ترکیه نوروز 98 می‌پردازیم تا با برنامه‌ریزی بهتری بتوانید گزینۀ مناسبتان را انتخاب کنید. آژانس مسافرتی مانلی پرواز در کنار شماست تا لحظاتی به یادماندنی با تورهای ارزان ترکیه نوروز 98 برای شما رقم بزند.


  روزهای آغازین بهار در شهرهای مختلف ترکیه به‌گونه‌ای متفاوت نمایان می‌شود. هرم بهار در سواحل مدیترانه‌ای ترکیه دیرتر رخ‌نمایی می‌کند؛ اما بهاران در شهرهای مرکزی، مطابق با بهار نوروزی بر روی شاخه‌ساران خواب‌آلود تن می‌ساید. اگر تمایل به دیدن بهار در پایتخت ترکیه داشته باشید، باید بدانید از میان مقاصد مختلف تور ترکیه نوروز 98 در تور نوروزی آنکارا ، هوای مساعد و معتدلی را تجربه خواهید کرد؛ چرا که موقعیت جغرافیایی شهر آنکارا با دوری‌جستن از اراضی آبی، دمای مطبوع‌تری را در اوایل فروردین نثار میهمانانش می‌کند. در این پهنۀ یشمین در ایام نوروز ایرانی، برای دیدنِ بی‌شمار بناها و جاذبه های تاریخی ترکیه ، نیاز به ایستادن در صف‌های طولانی نیست و برای شام در رستوران‌ها، به دنبال میز خالی نخواهید گشت .

  تور استانبول نوروز 98

  و اما استانبول، به دلیل احاطه‌شدن در آب‌های نیلگون دریای سیاه و مرمره، نفس‌ بهار را دیرتر به ریه‌های خود خواهد کشید! شهر شبه‌جزیره‌ای استانبول که در محاصرۀ پهنه‌های آبی وسیع ترکیه درآمده، کمی خنک‌تر از آنکارا خواهد بود. برای پیوستن به تور ارزان استانبول نوروز 98 لباس‌های ضخیم و بارانی‌تان را فراموش نکنید تا بتوانید طبیعت کم‌نظیر شهر و حومۀ آن را در روزهای نخستین بهار بپیمایید. موقعیت جغرافیایی این شهر و به ویژه استقرار آن در بخش آسیایی منطقۀ آناتولی، آب‌وهوای این کشور را در تمام فصول سال، با ترکیبی از هرم آسیایی و خنکای اروپایی درهم آمیخته است. بهاران در این شبه جزیره، در اوایل ماه مارس قدم به شهر استانبول می‌گذارد و تا ماه می، مهمان خواندۀ این شهر است که اعتدال در درجۀ دما و هوای مطبوعی را با خود به ارمغان می‌آورد. اگر تور لحظه آخری استانبول نوروز 98 را انتخاب می‌کنید، باید بدانید که حدود هفت ساعت از حضور آفتاب مستقیم بهره خواهید برد؛ پس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید تا در تورهای استانبول نوروز 98 بتوانید عکس‌های یادگاری خود را در حضور گرم و پر مباهات خورشید بگیرید. اگر تور استانبول را در بهار انتخاب می‌کنید، در نظر داشته باشید که حداقل یک‌ماه قبل از تاریخ سفرتان اقدام کنید. در تور استانبول نوروز 98 به پیشواز بهاران بروید و از طبیعت بی‌نظیر و جاذبه های گردشگری استانبول در این فصل لذت ببرید.

  تور آنتالیا نوروز 98


  قدم زدن در سواحل صخره‌ای آنتالیا در بهار نیز لذت منحصربه‌فردی دارد که در تور آنتالیا نوروز 98 این فرصت را برای گردش‌دوستان فراهم می‌آورد. طبیعت یکِّۀ کرانه‌های جنوبی کشور ترکیه که به قلمرو استان آنتالیا درآمده، یکی از زیباترین چشم‌اندازهای منطقه را از آن خود کرده است که قلم یشم‌فام بهار، سایۀ با طراوتی به آن می‌زند. شهرهای حوزۀ مدیترانه با آمدن بهار دمای مطبوعی به خود می‌گیرند و کم‌کم به میزان درجۀ هوا افزوده می‌شود. در اوایل ورود بهار به این منطقه، درحالی که بیشتر شهرهای اروپایی روزهای سردی را سپری می‌کنند، آنتالیا دمای مناسبی برای سفر دارد؛ به همین دلیل، انتخاب تور لحظه آخری آنتالیا نوروز 98 یکی از گزینه‌های مناسب تعطیلات نوروز خواهد بود. در تور ارزان آنتالیا نوروز 98 می‌توانید در سواحل آفتابی آن قدم بزنید و در فستیوال‌های شاد و مختلف نوروزی ایرانی که در گوشه و کنار آن برگزار می‌شود، شرکت کنید.

   

  تور مارماریس نوروز 98  با اینکه تور مارماریس در زمستان طرفداران بیشتری دارد، باید بدانید در تور مارماریس نوروز 98 نیز خبری از سرمای شدید نیست و دمای هوا برای ساختن اوقاتی به‌یادماندنی، یاری‌تان خواهد کرد. بهترین زمان سفر به مارماریس روزهای نخستین بهار در تور ارزان مارماریس نوروز 98 است و این تناسب تا اواسط تابستان ادامه‌دار خواهد بود. جواهر ترکی، بسیار از هوای مدیترانه‌ای تاثر می‌گیرد و دمای مطبوع و ملایمی را در طول تعطیلات نوروزی به‌همراه خواهد داشت؛ اما توجه داشته باشید به علت استقبال گرم همیشگی از تور لحظه آخری مارماریس نوروز 98، چهل روز قبل از تاریخ سفرتان مقدمات داشتن لحظاتی فراموش‌نشدنی در تور نوروز مارماریس 98 را بچینید.

   

  تور کوش آداسی نوروز 98


  جاذبه‌های متنوع شهر کوش ‌آداسی، از مراکز خرید کوش ‌آداسی گرفته تا جاذبه‌های طبیعی کوش ‌آداسی بی‌نظیر، گردشگران بسیاری را جذب تور کوش ‌آداسی می‌کند؛ اما در تور کوش ‌آداسی نوروز 98 این استقبال نسبت به دیگر فصول سال بسیار گرم‌تر خواهد بود. به علت داشتن آب‌وهوایی مدیترانه‌ای، رطوبت و لطافت بهار زودتر از آنچه فکرش را بکنید بر طبیعت حیرت‌انگیز این شهر، سایۀ زندگی می‌گسترد. در تورهای کوش آداسی نوروز 98 از شدت بوران زمستان خبری نخواهد بود و هرآنچه برای داشتن لحظاتی به‌یادماندنی در تعطیلات نوروزی لازم باشد، برایتان مهیا خواهد بود.

  آژانس مسافرتی مانلی پرواز، نقشی از اعتماد، سفری بی‌تردید را برایتان آرزومند است . سفرتان سبز!

  نویسنده: صحرا فرنیا

  .


  در مجله گردشگری مانلی پرواز قدم در دنیای بی انتهای سفر بگذارید