تماس با ما

دفتر مرکزی

آدرس : تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان مطهری بعد از بانک دی پلاک 345

موقعیت آدرس
35.723771343891,51.41264105655296
تلفن
02188103828, 02154929, 02188102064
ساعات کاری
از ساعت 9 الی 18 (شنبه تا چهارشنبه), از ساعت 9 الی 14 (پنجشنبه و جمعه)
پشتیبان فروش تور داخلی-خانم معینی
09369934600
پشتیبان فروش تور خارجی-خانم کولیوند
09369936533

کارمندان فروش تور خارجی
مهدیه وثوقی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

فرزانه کولیوند
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

ندا آشتیانی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

سحر دانیالی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

محبوبه فتاحی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

ملیحه بقایی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

کارشناس فروش تور خارجی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

کارشناس فروش تور خارجی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

شهرزاد فروهی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

کارشناس فروش تور خارجی
کارشناس فروش تور خارجی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

کارمندان فروش تور داخلی
آیدا رمضانی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

رویا جعفری
کارشناس فروش تور داخلی

شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

سمیرا یحیی پور
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

بیتا معینی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

یاسمن امیدی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

راحله ولیدی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

فریبا پارسا
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

مهناز پرهیزگار
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

سحر شاهی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

رویا رحمانی
کارشناس فروش تور داخلی
شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 18
پنجشنبه: 9 تا 14
ارتباط با تلگرام

Loading...